Jak tu zacznę… od prostej wiadomości, jak „właśnie wyszła moja nowa książka”? Nie, myślę muszę powiedzieć coś więcej – dlatego piszę.

How will we begin… from a simple message, like „my new book is out”? No, I think I need to say something more – that’s why I’m writing.

Nie będę jednak pisał dużo. Chciałbym, by sama książka mówiła więcej niż ja. Dlatego tylko parę słów ode mnie, reszta należy do „Zrządzenia losu”

But I won’t write a lot. I prefer the book to speak more than me. So only a few words from my part, the rest belong to „A Twist of Fate”

Wszystko zaczęło się dobrych parę lat temu, od projektu „Francja z Pasją”. A może i wcześniej, kto wie? W każdym razie, w 2014 roku wyjechaliśmy na Kudłatą Podróż do Francji i tam, po drodze do Prowansji, poznaliśmy mnóstwo inspirujących osób oraz ich pasje. A na Południu… tam, na Południu, cykady opowiadały mi swoje historie, a ja słuchałem i je spisywałem. Później okazało się, że wykraczają one daleko poza tamte letnie wakacje.

Everything began some years ago with a media project „France with Passion”. Or maybe earlier, who knows? Anyway, in 2014, we set out on a Hairy Trip to France and there, on our way to Provence, we got to know a bunch of inspiring people with their passions. And in the South… there, in the South, the cicadas were telling me their stories, I was listening and writing them down. Later it came out that they go far beyond these summer holidays.

W 2015 roku otrzymałem stypendium od Miasta Torunia na tłumaczenie oraz promocję tego, co spisałem, na rynku anglojęzycznym. A to, co spisałem, nazwałem „Zrządzeniem losu”.

In 2015 I received a grant from the City of Torun to finance the translation and promotion of what I had written down on the English-speaking market. What I had written down, I called „A Twist of Fate”

Czas mijał, powieść zmieniała się, dojrzewała i ja również. W 2016 roku wyjechałem na studia do Prowansji i tej wiosny, gdy minęły trzy lata, wróciłem do „Zrządzenia losu”, od którego wszystko się zaczęło. A może i wcześniej, kto wie? W każdym razie, gdy teraz, w maju, przyjechałem do Polski (a dokładnie do Sosnowego Lasu), powieść była gotowa i wydana drukiem w dwóch językach.

Time was passing, the novel was changing, maturating and so did I. In 2016 I went for my studies back to Provence and this spring, after three years have passed I got back to work on „A Twist of Fate” from which everything began. Or maybe earlier, who knows? Anyway, when now, in May, I came to Poland (to the Pine Forest precisely), the novel was ready and published in print in two languages.

O czym mówi? Opis znajdziecie TUTAJ, jednak chyba najlepiej samemu posłuchać, tak jak ja słuchałem cykad i myślałem, że to koniec historii, wtedy, rok później, teraz, ale powinienem raczej zapytać: jak tu zaczniemy?

What does it speak about? You’ll find the description HERE, yet the best is to listen yourself, as I did to the cicadas and thought it would be the end of the stories, then, the following year, now, but I should rather ask: how will we begin here?

Powieść zamówicie przez stronę Wydawnictwa Rudy Smok, a dokładnie TUTAJ.

Będzie również dostępna w księgarniach internetowych, stacjonarnych oraz bibliotekach w Polsce i nie tylko.

You can buy the novel on the Rudy Smok’s publishing house website, and precisely HERE.

It will also be available in Internet and stationary bookshops, as well as libraries in Poland and not only.