Nie-miejsce, termin ukuty przez francuskiego etnologa Marca Augé, oznacza przestrzeń nie tyle niezamieszkaną lub opuszczoną, co pozbawioną jakiejkolwiek esencji – znaczenia, które mogłoby być jej nadane przez ludzi. To może być hangar lub supermarket, działający hotel lub tej w ruinach. Jak na nowo nawiązać relację z tą przestrzenią i jej pamięcią, jak przemienić nie-miejsce w miejsce? Zastanawiam się nad tym przy okazji zwiedzania ruin dalmackiego hotelu z czasów Jugosławii.