Recenzje/Reviews

Nowe recenzje!! Jakie emocja książka wywołuje? Co przekazuje? Co z niej zostaje w głowie czytelnika? Po opublikowaniu ostatnich dwóch książek wciąż zadaję sobie te pytania. Męczą mnie, nie dają spokoju. Czekam na jakiś odbiór, opinię, parę słów. I recenzje zaczynają już napływać…

New reviews !!What emotions does the book cause? What it conveys? What remains in the head of a reader after reading it? Recently, after publishing two books, these questions whirl in my head incessantly. They don’t put me at rest. I’m waiting for some opinion, a few words. And the reviews are starting to knock on my door…

(więcej…)

Stypendium w dziedzinie kultury Miasta Torunia – Mikołaj Wyrzykowski

12 stycznia 2015 otrzymałem Stypendium Miasta Torunia w dziedzinie kultury na realizację projektu pt. „Promocja młodego toruńskiego autora na rynku anglojęzycznym”. Właśnie trwa kolejny etap realizacji mojego projektu. Zostały już przetłumaczone na język angielski moje dwie najnowsze książki powieść pt. „Zrządzenie losu” oraz tomik poezji „Wspomnienie chwili obecnej” . Dostępne są już na amazon.com

(więcej…)