(…) Otrzymuję błogosławieństwo na drogę, a po Mszy św. wchodzę do zakrystii, aby poprosić księdza o pieczątkę w Paszporcie Pielgrzyma. To jedna z tradycji osoby, która idzie szlakiem św. Jakuba: pukać do drzwi plebanii, zajść do poczty czy sklepu i prosić o przybicie pieczątki, która potwierdzi, że przechodziło się przez to miasto. W ten sposób się poznajemy, rozmawiamy o Camino, bo pielgrzymowanie to przecież odkrywanie „wiary i kultury”. A po powrocie do domu z przyjemnością można oglądać zebrane pieczątki w Paszporcie.(…)

Mikołaj Wyrzykowski

Pełna relacja z drogi św. Jakuba ukaże się w katolickim tygodniku „Niedziela”dodatku Głos z Torunia.

indeks14

Radomno- Chrośle-Nowy Dwór Bratiański- tuż obok Jezioro Skarlińskie-

Nowe Miasto Lubawskie- Kurzętnik ( 17 km)

Ciekawostki ze szlaku

Radomno

 • wieś powstała na początku XIV wieku, zabytki: kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusa z 1906 roku i dwór z końca XIX wieku z otaczającym go parkiem
 • na wyspie jeziora Radomińskiego znajdują się  wały wczesnośredniowiecznego grodziska funkcjonującego w XI – XII wieku

Chrośle

 • wzmiankowo po raz pierwszy w roku 1340
 •  pierwszy kościół św. Wawrzyńca istniał tutaj już w XIV wieku, był to drewniany kościoł, który spłonął  prawdopodobnie w połowie XIV w. Na jego miejscu pobudowano nowy kościół, w którym prawdopodobnie został pochowany  Jan Działyński, jak to przekazują dokumenty kościelne znajdowała się w nim płyta  nagrobna z napisem: „Jan Działyński, syn Mikołaja, wojewoda chełmiński, starosta bratiański. Umarł 1588”. Ten kościoł uległ zniszczeniu na przełomie XVI i XVII
 • w centrum wsi murowana kapliczka, na szczycie kapliczki figura Chrystusa w koronie z berłem i jabłkiem w dłoni, wysokości 1,20 m. Na kapliczce napis: „Króluj nam Chryste. 1946”.

Nowy Dwór Briatiński

 • Góra Pikowa – to grodzisko położone niedaleko centrum wsi na spiczastej górze, widać go z drogi wiodącej z Nowego Miasta do Iławy
Jezioro Skarliński– Jezioro w gminie Nowe Miasto Lubawskie o powierzchni 293.80ha.

Nowe Miasto Lubawskie

 • założone zostało przez Krzyżaków , prawa miejskie 1325r. W granicach Polski od 1466 roku w zamian za Nidzicę, później w zaborze pruskim.
 • zabytki : fragmenty murów obronnych i dwie bramy miejskie z XIV wieku. W Bramie Brodnickiej muzeum regionalne.
 • kościół farny św.Tomasza Apostoła  typu bazylikowego z  poł. XIV wieku. niezwykle cenny pod względem historycznym i architektonicznym. Wewnątrz unikalne zabytki sztuki sakralnej, m.in. mosiężna płyta nagrobna wójta Kunona von Liebensteina z 1391 roku i piętnastowieczna kamienna Pieta.
 • płyta nagrobna Kunona von Liebensteina zmarłego w 1392 roku – to  jedna z nielicznych w Polsce średniowiecznych mosiężnych płyt nagrobnych przedstawiająca rycerza Zakonu Krzyżackiego Kunona von Liebensteina w pełnym uzbrojeniu. Ciekawostką przedstawienia są bawiące się u stóp rycerza trzy małe pieski, skąd wnioskuje się, że być może był miłośnikiem zwierząt. W filar pod chórem wmurowano ją w 1921 roku.
 • Sanktuarium Matki Bożej Łąkowskiej- Cudowna figura Matki Bożej z Dzieciątkiem wykonana jest z drewna (l00 cm wysokości). Matka Boża na prawej ręce trzyma Dzieciątko, z twarzą zwróconą ku sobie, które tuli się w Jej ramiona, w lewej zaś ręce – berło. W XVIII i XIX w. sława sanktuarium łąkowskiego była tak rozległa, że nazywano je „zachodniopruską Częstochową”. Mimo trudności paszportowych, jakie robił rząd pruski, tysiące Polaków ciągnęły do Łąk jako do ogniska życia narodowego i religijnego.- źródło – link

Zamek w Kurzętniku

 • położony na górze zwanej Kurnik, położonej nad Drwęcą (wysokość 142 m n.p.m.)
 • to tutaj w lipcu 1410 roku gromadziły się wojska krzyżackie przed późniejszą bitwą pod Grunwaldem
 • Jedna z legend głosi, że przed wiekami w zamkach w Bratianie i w pobliskim Kurzętniku mieszkali dwaj bracia. Ich zgodne sąsiedztwo nie trwało długo. W gniewie przyrzekli sobie, że już nigdy nie spotkają się na ziemi. Udanej próby mediacji pomiędzy zwaśnionymi braćmi podjął się trzeci brat. Przysięga jednak obowiązywała. By wybrnąć z kłopotliwej sytuacji, bracia zaczęli drążyć podziemny ganek, który po kilku latach pracy połączył dwa zamki. Tu, pod ziemią, spotykali się często, żałując pochopnie złożonej przysięgi. Pomimo poszukiwań nikomu nie udało się dotychczas odszukać podziemnego ganku łączącego dwa bliźniacze zamki.

CaminoCaminoCaminoCaminoCaminoCaminoCamino CaminoCamino CaminoCaminoCaminoCamino CaminoCamino Camino